Top

Begrippenlijst snurken

Wij kunnen ons goed voorstellen dat wanneer tijdens uw zoektocht naar een hulpmiddel tegen snurken wordt gesmeten met termen als MRA, Slaapapneusyndroom, CPAP en UPPP, u door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom hebben wij alle snurkgerelateerde termen die u op onze webshop tegenkomt voor u verzameld en hebben wij per term een korte uitleg gegeven. Hopelijk helpt dit u in uw zoektocht naar het juiste anti snurkmiddel. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!

Snurken
Snurken (ook wel ronchopathie genoemd) is een geluid dat gedurende de slaap wordt voortgebracht door trillende zachte delen van de mond, keel en neusholte.

Slaapapneu
Slaapapneu (afkorting van slaapapneusyndroom) is een stoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of verzwakte ademhaling voorkomen. Ieder mens heeft wel eens een periode van ademstilstand in de slaap. Er wordt echter pas van slaapapneu gesproken wanneer er meer dan vijf stilstanden per uur plaatsvinden. Het slaapapneusyndroom kent twee hoofdvarianten: OSAS en CSAS.

OSAS
Bij OSAS (obstructieve slaapapneusyndroom) schiet de bovenste luchtweg dicht door zacht mondweefsel of de tong waardoor een versperring (obstructie) van de ademweg ontstaat. OSAS ontstaat door wegvallen van spierspanning in de mond- en keelspieren. In 50% van de gevallen is OSAS toe te schrijven aan de slaappositie van de persoon. In zo’n geval spreekt men van POSA.

POSA
Bij POSA (positionele obstructieve slaapapneu) is de slaappositie de boosdoener van een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS).

CSAS
Bij CSAS (centrale slaapapneusyndroom) ligt het probleem in de hersenen. Deze geven in het geval van CSAS namelijk te weinig signaal vanuit het ademhalingscentrum naar de ademhalingsspieren, waardoor de ademhaling onderbroken wordt. CSAS komt minder vaak voor dan OSAS en ontstaat meestal in combinatie met obstructief slaapapneu.

CPAP
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) is een vorm van ademhalingsondersteuning voor mensen die longproblemen hebben en wordt ook gebruikt bij mensen met slaapapneu. De letterlijke vertaling van CPAP is voortdurend positieve druk in de ademwegen. Deze positieve druk op de ademwegen wordt bewerkstelligt door een soort luchtpomp. Deze pomp zorgt voor een geringe overdruk, waardoor de luchtwegen ’s nachts worden opengehouden.

KNO
KNO staat voor Keel, Neus en Oor. Zoals de naam dus al verklapt houdt een KNO-arts zich bezig met de behandeling van aandoeningen in de keel, neus en/of oor. Wat minder bekend is, is dat de KNO-arts ook verantwoordelijk is voor behandelingen van afwijkingen in het overige hoofd-halsgebied. De KNO-arts zal aan de hand van diverse onderzoeken de oorzaak van het snurken vaststellen en zal vervolgens bepalen voor welke behandeling u in aanmerking komt.

Slaapendoscopie
Slaapendoscopie is een belangrijk onderzoek dat de KNO-arts uitvoert om de oorzaak van het snurken te achterhalen. Bij een dergelijk onderzoek wordt de patiënt in slaap gebracht door middel van een slaapmiddel. Tijdens het slapen wordt vervolgens met een flexibele endoscoop beoordeeld waar het snurken precies ontstaat.

Polysomnografie
Polysomnografie wordt door de KNO-arts gebruikt of vast te stellen of er sprake is van een slaapapneusyndroom. Bij een dergelijk onderzoek vindt een nachtelijke meting plaats tijdens de slaap. Gedurende de nacht wordt met elektrodes de activiteiten van de longen, hersenen, borstkasspieren en de benen gemeten. Ook wordt bij Polysomnografie het zuurstofgehalte in het bloed en de bloeddruk geregistreerd.

UPPP
UPPP (uvulo-palato-pharyngo-plastiek) is de meest effectieve operatieve manier voor het tegengaan van snurken. Bij UPPP wordt het grootste deel van de huig en het zachte gehemelte operatief verwijderd.

Gecontroleerde littekenvorming
Gecontroleerde littekenvorming is een andere operatieve manier om het snurken tegen te gaan. Deze manier is minder belastend dan UPPP maar ook minder effectief. Bij gecontroleerde littekenvorming wordt de huig en het zachte gehemelte verstijft. Dit gebeurt met behulp van een naald die op een aantal plaatsen in het zachte gehemelte wordt gestoken waardoor littekenweefsel ontstaat. Dit littekenweefsel wordt vervolgens stijver dan normaal weefsel, waardoor het minder makkelijk kan gaan trillen en snurken minder snel zal voorkomen.

Neusspreider
Een neusspreider (ook wel luchtwegverwijder, neusclip of neusbeugel genoemd) is een veelgebruikt anti snurkmiddel. Een neusspreider opent het smalste gedeelte in de neus, waardoor u meer lucht via uw neus kunt inhaleren. Dit heeft als gevolg dat het snurken minder wordt of zelfs helemaal verdwijnt. Bekijk onze neusspreiders >

Neuspleister
Een neuspleister (ook wel neusstrip of anti snurkpleister genoemd) werkt hetzelfde als een neusspreider, maar dan als pleister op de neus, waardoor meer zuurstof door de neus kan worden geïnhaleerd en ademhalen minder moeite kost. Bekijk onze neuspleisters >

Anti snurkbeugel
Een anti snurkbeugel (ook wel ASA of MRA genoemd) is een tandheelkundige beugel die ervoor zorgt dat de onderkaak tijdens de slaap, op een vriendelijke manier, naar voren wordt. Hierdoor wordt de luchtweg in de mond/keel opengehouden waardoor u normaal kunt ademen door de mond. Bekijk onze anti snurkbeugels >

MRA
MRA staat voor Mandibulair Repositie Apparaat. De term MRA wordt door KNO-artsen vaak gebruikt voor wat in de volksmond een (anti) snurkbeugel wordt genoemd.

Neusspray
Neusspray is bij iedereen wel bekend als middel tegen een verstopte neus. Wat veel mensen echter niet weten, is dat neusspray ook kan worden gebruikt als anti snurkmiddel. De neusspray zorgt er namelijk voor dat de luchtwegen verder open gaan, zodat de luchtdoorstroming verbetert en de kans op snurken afneemt. Bekijk onze neussprays >

Keelstrip
Een keelstrip verstevigt en smeert de zachte weefsels achter in de keel en helpt daarmee tot wel 8 uur tegen snurken. Bekijk onze keelstrips >

Keelspray
Keelspray bedekt de weefsels achter in de keel met een dun laagje en vermindert zo de trillingen die het snurken veroorzaken. Bekijk onze keelsprays >

Anti snurkband
Een anti snurkband zorgt ervoor dat u tijdens het slapen niet op uw rug kunt draaien. De anti snurkband bevat een zacht kussen dat ervoor zorgt dat u niet op uw rug kunt draaien in uw slaap. Een anti-snurk band is uitermate geschikt om in combinatie met andere anti snurkmiddelen gebruikt te worden. Bekijk onze anti snurkbanden >

Anti snurkrugzak
Een anti snurkrugzak zorgt er, net als een anti snurkband, voor dat u tijdens het slapen niet op uw rug kunt draaien. De rugzak bevat een zacht kussen dat ervoor zorgt dat u niet op uw rug kunt draaien in uw slaap. Een anti-snurk rugzak is uitermate geschikt om in combinatie met andere anti snurkmiddelen gebruikt te worden. Bekijk onze anti snurkrugzakken >