Top

Begrip polysomnografie

Polysomnografie

Wat is polysomnografie?

Polysomnografie wordt door de KNO-arts gebruikt of vast te stellen of er sprake is van een slaapapneu syndroom (OSAS). Bij een dergelijk onderzoek vindt een nachtelijke meting plaats tijdens de slaap. Gedurende de nacht wordt met elektrodes de activiteiten van de longen, hersenen, borstkasspieren en de benen gemeten. Ook wordt bij Polysomnografie het zuurstofgehalte in het bloed en de bloeddruk geregistreerd. Het uiteindelijke resultaat wordt een polysomnogram genoemd.